Skip to main content

Bộ nồi nấu phở

Bộ Nồi Phở 20 – 50L Bộ Nồi Phở 20 – 50L
Giá gốc: 7,600,000 đ - 15%
Giá bán: 6,600,000 đ
375 Lượt xem
Đã bán: 19
Bộ Nồi Phở 20 – 30 – 60L Bộ Nồi Phở 20 – 30 – 60L
Giá gốc: 10,800,000 đ - 10%
Giá bán: 9,800,000 đ
145 Lượt xem
Đã bán: 7
Bộ nồi phở 30 – 50 – 80L Bộ nồi phở 30 – 50 – 80L
Giá gốc: 12,900,000 đ - 8%
Giá bán: 11,900,000 đ
159 Lượt xem
Đã bán: 8
Bộ Nồi Phở 25 – 50 – 100L Bộ Nồi Phở 25 – 50 – 100L
Giá gốc: 13,400,000 đ - 8%
Giá bán: 12,400,000 đ
141 Lượt xem
Đã bán: 7