Skip to main content

Tủ cơm công nghiệp điện gas

5/5 - (1 bình chọn)
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện gas
Giá gốc: 12,200,000 đ - 9%
Giá bán: 11,200,000 đ
21 Lượt xem
Đã bán: 1
Tủ cơm công nghiệp 12 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 12 khay điện gas
Giá gốc: 16,800,000 đ - 6%
Giá bán: 15,800,000 đ
10 Lượt xem
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas Tủ nấu cơm 6 khay điện gas
Giá gốc: 13,700,000 đ - 4%
Giá bán: 13,200,000 đ
12 Lượt xem
Tủ cơm công nghiệp 10 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 10 khay điện gas
Giá gốc: 12,700,000 đ - 4%
Giá bán: 12,200,000 đ
19 Lượt xem
Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas
Giá gốc: 9,500,000 đ - 6%
Giá bán: 9,000,000 đ
17 Lượt xem
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện gas
Giá gốc: 26,900,000 đ - 4%
Giá bán: 25,900,000 đ
43 Lượt xem
Đã bán: 2
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn