Skip to main content

Tủ nấu cơm bằng điện

5/5 - (2 bình chọn)
Tủ hấp cơm công nghiệp 10 khay điện Tủ hấp cơm công nghiệp 10 khay điện
Giá gốc: 10,300,000 đ - 5%
Giá bán: 9,800,000 đ
16 Lượt xem
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện
Giá gốc: 10,000,000 đ - 5%
Giá bán: 9,500,000 đ
23 Lượt xem
Đã bán: 1
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện
Giá gốc: 10,000,000 đ - 5%
Giá bán: 9,500,000 đ
15 Lượt xem
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay điện Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay điện
Giá gốc: 23,200,000 đ - 9%
Giá bán: 21,200,000 đ
34 Lượt xem
Đã bán: 2
Tủ cơm 24 khay điện Tủ cơm 24 khay điện
Giá gốc: 22,200,000 đ - 5%
Giá bán: 21,200,000 đ
38 Lượt xem
Đã bán: 2
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn