Skip to main content

Tủ hấp bánh bao điện gas

5/5 - (1 bình chọn)
Tủ hấp bánh bao điện gas 8 khay Tủ hấp bánh bao điện gas 8 khay
Giá gốc: 11,700,000 đ - 4%
Giá bán: 11,200,000 đ
20 Lượt xem
Tủ hấp bánh bao điện gas 6 khay Tủ hấp bánh bao điện gas 6 khay
Giá gốc: 11,200,000 đ - 5%
Giá bán: 10,700,000 đ
10 Lượt xem
Tủ hấp bánh bao điện gas 10 khay Tủ hấp bánh bao điện gas 10 khay
Giá gốc: 12,700,000 đ - 4%
Giá bán: 12,200,000 đ
13 Lượt xem
Tủ hấp bánh bao điện gas 24 khay Tủ hấp bánh bao điện gas 24 khay
Giá gốc: 27,900,000 đ - 8%
Giá bán: 25,900,000 đ
15 Lượt xem
Tủ hấp bánh bao điện gas 12 khay Tủ hấp bánh bao điện gas 12 khay
Giá gốc: 14,200,000 đ - 8%
Giá bán: 13,200,000 đ
13 Lượt xem
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn